top of page

PRIVACY

IEDERE VERWIJZING IN DEZE PRIVACY STATEMENT NAAR DE ‘PRIVACYWET’ BETEKENT EEN VERWIJZING NAAR DE WET VAN 8 DECEMBER 1992 TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. 

STUDIO JA! HECHT GROTE WAARDE AAN DE BESCHERMING VAN UW PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS. WIJ GEBRUIKEN EN VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS UITSLUITEND IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYWET EN DE ANDERE RELEVANTE VIGERENDE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.

WIJ KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN OM U TE VOORZIEN VAN INFORMATIEVE NIEUWSBERICHTEN OVER DE WERKING, DIENSTVERLENING, NIEUWE PRODUCTEN OF DIENSTEN, TOETREDING VAN MEDEWERKERS, BELANGRIJKE NIEUWSBERICHTEN IN VERBAND MET UW SECTOR, EN DERGELIJKE HANDELINGEN. UW GEGEVENS WORDEN IN GEEN GEVAL OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR INFORMATIEVE, NOCH VOOR PUBLICITAIRE DOELEINDEN TENZIJ BINNEN DE AFGESPROKEN WERKING (BV. BIJ BESTELLING LATEN LEVEREN IN HET AFHAALPUNT, DAN ZAL JE NAAM SAMEN MET JE BESTELLING WORDEN DOORGEGEVEN AAN HET AFHAALPUNT). STUDIO JA! HEEFT ALLE MOGELIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE VOORZORGEN GENOMEN OM ONGEOORLOOFDE TOEGANG EN GEBRUIK TE VERMIJDEN.

COOKIES

TIJDENS EEN BEZOEK AAN DEZE SITE KUNNEN 'COOKIES' OP DE HARDE SCHIJF VAN UW COMPUTER GEPLAATST WORDEN EN DIT ENKEL EN ALLEEN OM DE SITE BETER AF TE STEMMEN OP DE BEHOEFTEN VAN DE TERUGKERENDE BEZOEKER. DEZE MINI-BESTANDJES OF COOKIES WORDEN NIET GEBRUIKT OM HET SURFGEDRAG VAN DE BEZOEKER OP ANDERE WEBSITES NA TE GAAN. UW INTERNETBROWSER LAAT U TOE DAT U HET GEBRUIK VAN COOKIES VERHINDERT, DAT U EEN WAARSCHUWING ONTVANGT WANNEER EEN COOKIE GEÏNSTALLEERD WORDT OF DAT U DE COOKIES NADIEN VAN UW HARDE SCHIJF VERWIJDERT. RAADPLEEG HIERVOOR DE HELP-FUNCTIE VAN UW INTERNETBROWSER.

bottom of page